Evenimente

Comunicat de presă 15 mai 2017: Conducerea Consiliului Judeţean Dâmboviţa a participat la manifestările dedicate aniversării a 45 de ani de la deschiderea, ca muzeu, a Casei Atelier Gabriel Popescu. Obiectivul a fost reabilitat recent printr-un proiect cu finanţare norvegiană.

În cadrul ceremoniei dedicate evenimentului, au fost acordate diplome de merit persoanelor care s-au implicat, de-a lungul timpului, în menţinerea vie a operei marelui artist Gabriel Popescu, primul dintre cei mai mari gravori ai României. Cu acest prilej, preşedintele Alexandru Oprea a mulţumit tuturor pentru implicarea dovedită, arătându-şi respectul, aprecierea şi susţinerea pentru promovarea culturii româneşti. Programul a cuprins și alte momente artistice, respectiv,  atât o expoziție fotografică reprezentativă pentru istoria Casei Atelier Gabriel Popescu, cât şi o demonstraţie în arta gravurii realizată de artistul Andrei Scărlătescu.

La eveniment au mai participat: Ovidiu Cârstina – Manager al Complexului Naţional Muzeal Curtea Domnească, reprezentanţi ai Ansamblului Monumental Curtea Domnească din Târgovişte, membri ai Consiliului Judeţean Dâmboviţa responsabili cu implementarea proiectului, istorici şi arhitecţi, elevi şi oameni ai locului.

Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea:  „Îmi revine bucuria de a adresa câteva cuvinte despre un artist și un muzeu  prea puțin cunoscuți în rândul publicului larg, dar și al mediului artistic românesc. Aflată în salba de bijuterii a Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, din anul 1969, Casa-Atelier Gabriel Popescu a fost inaugurată ca muzeu la 15 mai 1972, exact acum 45 de ani. Realizată de arhitectul de origine franceză, Alexandre Clavel, pe baza schițelor artistului, între anii 1902 – 1905, casa reprezintă un edificiu unic în România, având încă de la început și destinația de atelier, caracter păstrat până azi.

Artistul Gabriel Popescu, născut chiar aici, la Vulcana Pandele, în anul 1866, într-o familie numeroasă, a fost fiul preotului din sat. Deși se pregătise să urmeze profesia tatălui, valențele artistice s-au dovedit definitorii. Cu mult temei, dâmbovițenul nostru, cel dintâi gravor român cu studii în domeniu, este fondatorul școlii românești de gravură. În această calitate, a fost titularul, vreme de mai multe decenii, catedrei de gravură a Școlii de Arte Frumoase din București. Solitar și discret, temeinic și fin cunoscător al naturii umane, expresiv și impecabil în execuție, Gabriel Popescu a lăsat arta să vorbească pentru el și poate de aceea nu a dobândit mai multă notorietate.

 Datorită calităților sale excepționale, a primit mai multe distincții și medalii la diferite expoziții, a fost prețuit și încurajat de Majestatea Sa, Regele Carol I al României, al cărui portret l-a realizat în anul jubileului regal din 1906. A stăpânit toate tehnicile gravurii (acvaforte, dăltița, ac sec, acvatina) arătând un interes deosebit pentru posibilitățile fiecăreia în parte, dar a excelat și în alte domenii, realizând timbre, medalii și plachete. Își odihnește veșnicia în satul natal, lângă biserica în care a slujit și tatăl său. Conul de umbră, instalat după moartea artistului, în anul 1937, a fost urmat de un reviriment odată cu deschiderea Muzeului din Vulcana Pandele, în 1972,  moment pe care îl marcăm astăzi.

Un nou demers în direcția promovării muzeului, de data acesta l-am putea numi chiar salvator, a fost includerea sa la finanțare prin intermediul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, în cadrul proiectului «Restaurarea și consolidarea casei atelier Gabriel Popescu, comuna Vulcana-Pandele, județul Dâmbovița».

Astfel,  restaurarea Casei Atelier Gabriel Popescu  și reconstrucția casei natale au readus în circuitul turistic și științific  muzeul și trebuie să fie imboldul pentru atingerea unor parametri înalți de vizibilitate pe piața cultuală și științifică din România. Cei care trec pragul muzeului intră într-un alt univers în care au posibilitatea să se dezvolte personal, să învețe și să studieze chiar, să se recreeze, să deruleze activități cu totul deosebite de cele cotidiene, de rutină. Recomandăm, așadar, vizitarea muzeului și descoperirea artistului gravor la el acasă.

Aflându-ne într-un moment festiv, 45 de ani de la existența sa ca muzeu, nu putem decât să privim cum, muzeul-atelier Gabriel Popescu a prins contur, a revenit la o nouă viață, iar turiștii care îi vor trece pragul și vor păși în acest spațiu se vor putea apropia de acest univers unic.”

Biroul Comunicare, Relaţii Externe al Consiliului Județean Dâmbovița

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


Comunicat de presă 27 aprilie 2017: Consiliul Județean Dâmbovița a organizat astăzi, 27 aprilie, conferința de presă la finalizarea Proiectului „Restaurarea și consolidarea Casei-Atelier Gabriel Popescu, Comuna Vulcana-Pandele, județul Dâmbovița”, din cadrul Programului PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014.

Proiectul se încadrează în Componenta 1 a Programului PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural, propunându-și renovarea, conservarea și protejarea monumentului istoric Casa-Atelier Gabriel Popescu, efectul urmărit fiind creșterea atractivității turistice, prin finalizarea investițiilor propuse prin proiect și, implicit, dezvoltarea comunității locale.

Alături de Vicepreședintele Consiliului Județean Dâmbovița, doamna Claudia Gilia, la evenimentul de astăzi au mai participat: domnul Florin Valeriu Gilia, directorul executiv al Direcției Programe Europene din cadrul CJD, doamna Mădălina Breazu, Managerul Proiectului, membrii Unității de Implementare a Proiectului, reprezentanți ai instituțiilor de cultură din județul Dâmbovița, reprezentanți ai administrației publice locale.

Valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului este de 2.516.808,24 lei, inclusiv TVA, din care:

·  2.516.808,24 lei – valoarea finanțării nerambursabile

    2.139.287,00 lei – granturi SEE

       377.521,24 lei – fonduri de la bugetul de stat

· Valoare neeligibilă: 33.108 lei

Termenul inițial de finalizare a proiectului a fost 30 septembrie 2016, astfel că, până la data respectivă, au fost finalizate și recepționate lucrările și sub-activitățile de repunere în funcțiune a spațiului muzeal și de punere la dispoziția publicului a monumentului istoric restaurat/conservat/valorificat.

În urma semnării Actului Adițional nr. 3/30.09.2016 la contractul de finanțare nr. PA16/RO12-LP14/30.06.2015, s-a prelungit perioada de implementare a proiectului cu activități suplimentare menite să sporească vizibilitatea artei grafice românești, cu accent asupra tehnicii gravurii, revitalizarea meșteșugului gravurii tradiționale și punerea în valoare a gravurii românești, creșterea interesului vizitatorilor pentru unicitatea muzeului – singura casă-atelier de gravură din țara noastră cu presă de lemn. Dintre aceste activități amintim: organizarea unui curs de inițiere în arta gravurii pentru elevii liceelor/școlilor de artă și pentru tinerii care au dorit să deprindă tehnicile gravurii clasice; colaborarea cu artiști gravori români sau străini sau cu asociații ale gravorilor profesioniști în vederea organizării unor tabere de creație la casa-atelier Gabriel Popescu, realizarea unui film documentar privind viața și opera lui Gabriel Popescu; crearea unui tur virtual al muzeului; elaborarea unui ghid strategic de valorificare turistică și științifică.

Doamna Claudia Gilia, Vicepreședinte al Consiliului Județean Dâmbovița, a amintit tot parcursul implementării acestui proiect, iar în final a adăugat:“Ca la orice final de proiect, trebuie să aducem și mulțumiri unor persoane care s-au implicat în mod activ în tot ceea ce a însemnat acest proiect deosebit. În primul rând, mulțumiri omului care, așa cum știm, implicat și perseverent, s-a dedicat în mod deosebit și anume domnului senator Adrian Țuțuianu. De asemenea, felicitările mele se îndreaptă și către cei din echipa de implementare, fără ajutorul cărora, cu siguranță nu ar fi avut succesul de astăzi și felicit constructorii pentru că au reușit să redea farmecul acestui monument într-un timp atât de scurt. Îi invit pe dâmbovițeni și nu numai, să viziteze Casa-Atelier Gabriel Popescu, monument istoric de o importanță deosebită pentru patrimoniul cultural dâmbovițean.”

Biroul Comunicare, Relații Externe

         

         

         

         

         


Comunicat de presă 25 aprilie 2017: Casa Gravor “Gabriel Popescu” din comuna Vulcana – Pandele, județul Dâmbovița, proiect realizat prin Programul și Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, promovată în cadrul  festivalului „Primăvară românească la Bruxelles”

La invitația Arthis – Casa de Cultură Belgo-Română, în perioada 22 – 23 aprilie 2017, o delegație a Consiliului Județean Dâmbovița a fost prezentă la Bruxelles pentru a reprezenta județul Dâmbovița la cea de-a XII-a ediție a festivalului „Primăvară românească la Bruxelles”. Festivalul a găzduit numeroase standuri, expoziții și artiști renumiți, veniți din România anume pentru acest eveniment.

La standul Consiliului Județean Dâmbovița au fost oferite broșuri și pliante de promovare a județului, prin intermediul acestor materiale fiind prezentate diversitatea și atractivitatea spațiului dâmbovițean din punct de vedere cultural și turistic. Participarea la acest eveniment a reprezentat o bună oportunitate pentru a promova la nivel internațional și Casa Gravor “Gabriel Popescu” din comuna Vulcana – Pandele, județul Dâmbovița, proiect realizat prin Programul și
Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.
https://www.cjd.ro/comunicate_de_presa/judeul_dambovia_prezent_la_festivalul_primavara_romaneasca_la_bruxelles


          
          

    

         

         

         

         

         

         


Comunicat de presă 4 aprilie 2017: Pentru creșterea atractivității turistice a Casei Atelier Gabriel Popescu, a reînvierii artei gravurii și a personalității gravorului Gabriel Popescu, în cadrul proiectului ”Restaurarea și consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu, Comuna

 Vulcana-Pandele, Județul Dâmbovița, Consiliul Județean Dâmbovița a desfășurat în perioada 27 – 31 martie, o tabără – concurs de grafică pentru 10 artiști profesioniști. Activitatea a fost organizată în urma semnării Actul adițional nr. 3/ 30.09.2016, la contractul de finanțare nr. PA16/RO12-LP14/30.06.2015 pentru proiectul “Restaurarea și consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu, comuna Vulcana-Pandele, județul Dâmbovița”, din cadrul Programului PA 16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural”, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014.

Această activitate nouă a constat în desfăşurarea unei tabere pentru profesioniști cu o durată de 5 zile. Participanţii au fost cazați la Hotel King din Târgovişte şi transportaţi în fiecare zi către locaţii de interes, obiective de patrimoniu din localitate şi din judeţ (Târgovişte, Vulcana-Pandele, Potlogi, Peștera Ialomiței etc.) care au constituit surse de inspiraţie pentru lucrările de grafică.

Lucrările realizate de cei 10 artiști profesioniști participanți la tabără au fost jurizate, în data de 31 martie, de oameni de artă – membrii ai Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala Ploiești, în cadrul concursului care s-a desfășurat la Muzeul de Istorie din Târgoviște începând cu ora 11:00.

Premiul I  a primit  lucrarea nr. 1 cu titlul “COMPOZIȚIE”Artist: Ana OPRIŞOREANU

Premiul II a primit lucrarea nr. 9 cu titlul “LUMINĂ DIN LUMINĂ”,  Artist: Valter PARASCHIVESCU

Premiul III a primit lucrarea nr. 4 cu titlul  “OCHIUL DIVIN”,  Artist: Răzvan – Petrișor DRAGOȘ

Ceilalți artiști profesioniști au primit diplome de participare iar lucrările cu care au participat la concurs au fost:

lucrarea nr. 2 cu titlul“Curtea Domnească din Târgoviște 2017”, Artist: Marilena GHIORGHIȚĂ

lucrarea nr. 3 cu titlul “Interiorul Muzeului de Artă Târgoviște”,  Artist: Aneta FILIP

lucrarea nr. 5 cu titlul “MEMORIA TIMPULUI”,  Artist: Mihai ȘERBĂNESCU

lucrarea nr. 6 cu titlul “Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”, Artist: Alfred DUMITRIU

lucrarea nr. 7 cu titlul “ISTORIE”, Artist: Cristina BOTEZ

lucrarea nr. 8 cu titlul “Gabriel Popescu – Gravorul și soția”, Artist: Alexandru GRECU

lucrarea nr. 10 cu titlul “MEMORII”, Artist: Vlad DUMITRIU

Cele 10 lucrări care au participat la concursul de la finalul taberei vor intra în patrimoniul muzeului Gabriel Popescu din Vulcana Pandele. 

La expoziția – concurs au participat: Valeriu Florin Gilia – director executiv, Direcția Programe Europene din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița, Bejgu Marcel – președinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Ploiești, Adet Tiberius, Anghel Cristian, Nicolae Adrian, Sutu Florinel – membrii ai Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Ploiești, Ovidiu Cârstina – managerul Complexului Național Muzeal ”Curtea Domnească, reprezentanți ai Unității de Implementare a Proiectului.

În cadrul taberei concurs de grafică s-au făcut excursii de documentare la obiectivele turistice importante din județul Dâmbovița, pe durata cărora, artiștii participanți au făcut schițe și-au format o idee plastică, care le-a servit ulterior pentru realizarea creațiilor grafice necesare expunerii și premierii lor la finalul taberei. Fiecare participant a optat pentru propriul subiect compozițional, fie inspirat de schițele realizate de-a lungul excursiilor documentare, fie au ales propriile idei și exprimări plastice.

Prin activitățile suplimentare organizate în cadrul proiectului, din care face parte și această tabără – concurs de grafică, s-a dorit sporirea vizibilității artei grafice românești, cu accent asupra tehnicii gravurii, revitalizarea meșteșugului gravurii tradiționale și punerea în valoare a gravurii românești, creșterea interesului vizitatorilor pentru unicitatea muzeului – singura casă atelier de gravură din România cu presă de lemn.

Participanții la tabăra – concurs de grafică au primit câte 1 DVD cu filmul documentar despre gravură/artă grafică românească care prezintă viața și opera marelui artist gravor –  Gabriel Popescu, film realizat tot în cadrul proiectului.

Pentru mai multe informaţii despre proiect vă puteţi adresa Beneficiarului, Consiliul Judeţean Dâmboviţa (Piaţa Tricolorului nr. 1, Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa, e-mail: consjdb@cjd.ro, tel : +40 245 207600; + 40 245 212230, websit-urile: www.cjd.ro și www.casaateliergabrielpopescu.ro

Persoană de contact: Mădălina Breazu, Manager de Proiect, e-mail: madalina.breazu@cjd.ro

Proiect Finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014, în cadrul Programului PA 16/RO12 „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural și natural”.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, vă rugăm să accesaţi www.eeagrants.org

              

               

                    

         

                    

         

         


Comunicat de presă 24 martie 2017: Micii gravori premiați la finalizarea cursului de inițiere în arta gravurii realizat în cadrul proiectului ”Restaurarea și consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu, Comuna Vulcana-Pandele, Județul Dâmbovița”

Pentru creșterea atractivității turistice a Casei Atelier Gabriel Popescu, a reînvierii artei gravurii și a personalității gravorului Gabriel Popescu, în cadrul proiectului ”Restaurarea și consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu, Comuna Vulcana-Pandele, Județul DâmbovițaConsiliul Județean Dâmbovița a desfășurat pe parcursul a 10 zile, un curs de inițiere în arta gravurii dedicat copiilor. Activitatea a fost organizată în urma semnării Actul adițional nr. 3/ 30.09.2016, la contractul de finanțare nr. PA16/RO12-LP14/30.06.2015 pentru proiectul “Restaurarea și consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu, comuna Vulcana-Pandele, județul Dâmbovița”, din cadrul Programului PA 16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural”, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014.

Cele mai bune lucrări realizate în cadrul acestui curs au fost înrămate și expuse astăzi, 24 martie 2017 în cadrul unei expoziții organizate în sala de conferințe a Complexului hotelier ”King” din municipiul Târgoviște.

La evenimentul de astăzi au participat: Valeriu Florin Gilia – director executiv, Direcția Programe Europene din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița, Mădălina Breazu – coordonator proiect, Andrei Scărlătescu – membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Ploiești și lectorul cursului de gravură, Ovidiu Cârstina – managerul Complexului Național Muzeal ”Curtea Domnească, Ionuț Lăscaie – managerul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița,
reprezentanți ai Unității de Implementare a Proiectului.

Pentru cele două grupe de copii, a câte 8 copii fiecare grupă, cursul de gravură a cuprins informații despre istoria gravurii (artiști celebri care au abordat tehnica gravurii, precum și o prezentare succintă a operelor acestora), predarea tipului de desen specific pentru a putea fi apoi gravat, transpunerea desenului pregătitor pe placa de gravură, gravarea propriu-zisă, tehnica de gravare și alegerea individuală a modalității de realizare a compoziției plastice și implicit a gravării. Cursanții au învățat să pregătească placa pentru tipărire folosind rolul cu cerneală tipografică și apoi să tipărească  gravurile create pe durata cursului, folosind hârtia pentru imprimare și presa achiziționată special pentru acest proiect.

Prin activitățile  suplimentare organizate în cadrul proiectului, din care face parte și acest curs, s-a dorit sporirea vizibilității artei grafice românești, cu accent asupra tehnicii gravurii, revitalizarea meșteșugului gravurii tradiționale și punerea în valoare a gravurii românești, creșterea interesului vizitatorilor pentru unicitatea muzeului – singura casă atelier de gravură din România cu presă de lemn. Tot astăzi, participanții la eveniment au putut viziona și
filmul documentar
despre gravură/artă grafică românească care prezintă viața și opera marelui artist gravor –  Gabriel Popescu, film realizat tot în cadrul proiectului.

Pentru mai multe informaţii despre proiect vă puteţi adresa Beneficiarului, Consiliul Judeţean Dâmboviţa (Piaţa Tricolorului nr. 1, Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa, e-mail:

consjdb@cjd.ro
, tel : +40 245 207600; + 40 245 212230, websit-urile: www.cjd.ro și www.casaateliergabrielpopescu.ro

Persoană de contact: Mădălina Breazu, Manager de Proiect, e-mail: madalina.breazu@cjd.ro

Proiect Finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014, în cadrul Programului PA 16/RO12 „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural și natural”.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, vă rugăm să accesaţi www.eeagrants.org

    

         

         

         

         

         

    


21 martie 2017: Comunicat de presă 

Pentru creşterea atractivităţii turistice a Casei Atelier Gabriel Popescu, cu intenția reînvierii artei gravurii, promovarea artei gravurii şi a personalităţii gravorului Gabriel Popescu, în cadrul proiectului ”Restaurarea și consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu, Comuna Vulcana-Pandele, Județul Dâmbovița, Consiliul Județean Dâmbovița a desfășurat un curs de inițiere în arta gravurii dedicat copiilor.

Cursul a fost organizat pentru două grupe de copii a câte 8 copii fiecare grupă și s-a desfășurat în Târgoviște, în intervalul orar 14:00 – 18:00, pe durata a zece zile, astfel:

Grupa I:

·         20.02 – 24.02.2017

·         27.02 – 01.03.2017

·         04.03 – 05.03.2017

Grupa II:

·         06.03 – 10.03.2017

·         13.03 – 17.03.2017

În cadrul cursului fiecare participant a beneficiat de un kit de materiale pentru a putea lucra. Cursul de gravură a cuprins informații despre istoria gravurii (artiști celebri care au abordat tehnica gravurii, precum și o prezentare succintă a operelor acestora), predarea tipului de desen specific pentru a putea fi apoi gravat, transpunerea desenului pregătitor pe placa de gravură, gravarea propriu-zisă, tehnica de gravare și alegerea individuală a modalității de realizare a compoziției plastice și implicit a gravării. Cursanții au învățat să pregătească placa pentru tipărire folosind rolul cu cerneală tipografică și apoi să tipărească  gravurile create pe durata cursului, folosind hârtia pentru imprimare și presa achiziționată special pentru acest proiect.

Cele mai bune lucrări realizate în cadrul acestui curs vor fi înrămate și expuse în cadrul unei expoziții care va avea loc în data de 24.03.2017, ora 11:00. La expoziție vor participa atât reprezentanți ai instituțiilor de cultură din județ, cât și un reprezentant din partea partenerului de proiect, Institutul Național al Patrimoniului.

Copiii vor primi diplome de participare din partea Uniunii Naționale a Artiștilor Plastici.

Pentru mai multe informaţii despre proiect vă puteţi adresa Beneficiarului, Consiliul Judeţean Dâmboviţa (Piaţa Tricolorului nr. 1, Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa, e-mail: consjdb@cjd.ro, tel : +40 245 207600; + 40 245 212230, websit-urile: www.cjd.ro și www.casaateliergabrielpopescu.ro

Persoană de contact: Mădălina Breazu, Manager de Proiect, e-mail: madalina.breazu@cjd.ro

Proiect Finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014, în cadrul Programului PA 16/RO12 „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural și natural”.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, vă rugăm să accesaţi www.eeagrants.orghttp://ripostapenet.ro/2017/03/22/consiliul-judetean-dambovita-cursuri-de-initiere-in-arta-gravurii-pentru-copii/


16-19 februarie 2017: Participarea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița în cadrul Târgului de Turism al României

Casa Gravor “Gabriel Popescu” din comuna Vulcana – Pandele, județul Dâmbovița, proiect realizat prin Programul și Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, printre atracțiile de la TTR

Principalele obiective turistice din județul Dâmbovița au fost promovate în cadrul Târgului de Turism al României, din perioada 16 – 19 februarie 2017 (organizat la Centrul expozițional Romexpo București), eveniment expozițional de impact național.

Echipa constituită la nivelul UAT Județul Dâmbovița, a fost reprezentată de Mugurel Dragomir – consilier, Ruxandra Pavel – consilier și domnul Stoica Răzvan Georgian, consilier în cadrul Compartimentului sport, turism, tineret, asociații, fundații, ordine publică. Au fost distribuite materiale de promovare cu principalele obiective ale județului Dâmbovița,

Materialele de promovare au fost distribuite turiștilor-vizitatori ai standului expozițional la Târgul de Turism al României, din perioada 16 – 19 februarie 2017 prin intermediul membrilor echipei prezente, care le-au distribuit direct materialele de promovare ale proiectelor, realizate prin bugetul propriu al Consiliului Județean Dâmbovița.

Menționăm că participarea la Târgul de turism al României a reprezentat o bună oportunitate pentru a asigura permanent vizibilitatea obiectivelor turistice din județul Dâmbovița printre care și Casa Gravor “Gabriel Popescu” din comuna Vulcana – Pandele, județul Dâmbovița, proiect realizat prin Programul și Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.

    

    

         

         

     

          

    


06.01.2017: Reportaj – știrile Kanal D – Rubrica „Ați fost aici ?”

Casa atelier din Vulcana, unică în țară! Monumentul care adăpostește operele celui mai strălucit artist gravor din România.


17-20 noiembrie 2016

Participarea județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița în cadrul Târgului de Turism al României

  • Casa Gravor “Gabriel Popescu” din comuna Vulcana – Pandele, județul Dâmbovița, proiect realizat prin Programul și Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, printre atracțiile de la TTR

Principalele obiective turistice din județul Dâmbovița au fost promovate în cadrul Târgului de Turism al României, din perioada 17-20 noiembrie 2016 (organizat la Centrul expozițional Romexpo București), eveniment expozițional de impact național.

Echipa constituită la nivelul UAT Județul Dâmbovița, a fost reprezentată de Mugurel Dragomir – consilier, Ruxandra Pavel – consilier și domnul Stoica Răzvan Georgian, consilier în cadrul Compartimentului sport, turism, tineret, asociații, fundații, ordine publică. Au fost distribuite materiale de promovare cu principalele obiective ale județului Dâmbovița,

Materialele de promovare au fost distribuite turiștilor-vizitatori ai standului expozițional la Târgul de Turism al României, din perioada 17-20 noiembrie 2016 prin intermediul membrilor echipei prezente, care le-au distribuit direct materialele de promovare ale proiectelor, realizate prin bugetul propriu al Consiliului Județean Dâmbovița.

Menționăm că participarea la Târgul de turism al României a reprezentat o bună oportunitate pentru a asigura permanent vizibilitatea obiectivelor turistice din județul Dâmbovița printre care și Casa Gravor “Gabriel Popescu” din comuna Vulcana – Pandele, județul Dâmbovița, proiect realizat prin Programul și Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.

tgp


Anunț de presă 18 iulie 2016: Consiliul Judeţean Dâmboviţa implementează proiectul „Restaurarea şi consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu, Comuna Vulcana–Pandele, judeţul Dâmboviţa”, din cadrul Programului PA 16/RO12 „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014 (documentul in format pdf)


*documentul in format pdf

Consiliul Judeţean Dâmboviţa a organizat astăzi, 12 aprilie 2016, o conferință de presă pentru proiectul „Restaurarea şi consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu, Comuna Vulcana–Pandele, judeţul Dâmboviţa”, din cadrul Programului PA 16/RO12 „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014.

Evenimentul a avut loc în sala de conferințe a Complexului hotelier ”King” din municipiul Târgoviște, prilej cu care Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, a adus în atenția mass-media, faptul că au fost reluate lucrările de renovare, conservare și protejare a monumentului istoric Casa-Atelier Gabriel Popescu.

Alături de Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, la evenimentul de astăzi au mai participat: Florin Valeriu Gilia, directorul executiv al Direcției Programe Europene din cadrul CJD, Mădălina Breazu, Managerul de Proiect, Dan Lăcătuș – dirigintele de șantier, Petru Ciurel – constructor, membrii Unității de Implementare a Proiectului, Agnes Erick, directorul Bibliotecii Județene ”I.H. Rădulescu”, Ovidiu Cârstina, director Complexului Național Muzeal Curtea Domnească, Ionuț Lăscaie, managerul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița.

Obiectivul general al proiectului este protejarea, conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi facilitarea accesului publicului larg la monumentul istoric reabilitat.

Obiectivele specifice sunt:

– conservarea, protejarea şi valorificarea casei atelier şi a casei natale a artistului gravor român Gabriel Popescu, ca parte integrantă a patrimoniului arhitectural şi cultural al judeţului Dâmboviţa;

– posibila reintroducere a obiectivului de patrimoniu reabilitat în circuitul naţional şi internaţional al muzeelor;

– stabilirea unei rute turistice a clădirilor de patrimoniu din judeţul Dâmboviţa, cu accent pe stilul arhitectural şi creşterea numărului de turişti în judeţul Dâmboviţa şi Regiunea Sud-Muntenia, prin restaurarea clădirii – monument istoric.

Valoarea totală a costurilor eligibile a proiectului este de 2.235.222,69 lei, inclusiv TVA, din care:

– 2.202.114,60 lei – valoare finanțare nerambursabilă

– 1.871.797,48 lei (granturi SEE)

– 330.317,21 lei ( fonduri de la bugetul de stat)

– Valoare neeligibilă: 33.108 lei

În perioada următoare, Promotorul de Proiect, în speță Consiliul Județean Dâmbovița va semna actul adițional de prelungire a perioadei de implementare a proiectului cu 5 luni, din care 2 luni sunt necesare pentru finalizarea lucrărilor (din cauza sistărilor), 1 lună pentru realizarea recepției la terminarea lucrărilor și remedierile, 1 lună pentru repunerea în funcțiune a spațiului muzeal, 1 lună pentru punerea la dispoziția publicului a monumentului istoric restaurat/conservat/valorificat.

Conferința de presă s-a încheiat cu o vizită în teren  pe șantierul de lucrări de la Casa Atelier ”Gabriel Popescu” din comuna Vulcana – Pandele.

         

         

         

         

         

         

         

    

Apariții presă – conferința de presă – 12 aprilie 2016

1.JURNAL de DAMBOVIȚA
http://www.jurnaldedambovita.ro/jdb_articol–casa-atelier-gabriel-popescu-in-plin-proces-de-restaurare,36800.html

2.GAZETA DÂMBOVIȚEI
http://www.gazetadambovitei.ro/educatie/cultura/casa-atelier-gabriel-popescu-din-vulcana-pandele-restaurata-cu-fonduri-norvegiene/

3.INCOMOD MEDIA
http://incomod-media.ro/ziar/foto-consiliul-judetean-dambovita-pune-in-valoare-casa-memoriala-a-gravorului-gabriel-popescu/

4.OFICIAL MEDIA
http://oficialmedia.com/restaurarea-si-consolidarea-casei-atelier-gabriel-popescu-comuna-vulcana-pandele-dambovita/

5.Ddb24news
http://db24news.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=3363:casa-atelier-gabriel-popescu-ample-lucrri-de-reabilitare-&catid=4:actual&Itemid=5

6.Târgoviștelive
http://targovistelive.ro/stiri-targoviste/au-fost-reluate-lucrarile-de-restaurare-si-consolidare-la-casa-atelier-gabriel-popescu/

7.Columna Tv
http://www.columnatv.ro/tv/casa-atelier-gabriel-popescu-in-restaurare/

8.Partener Tv
http://www.tvpartener.ro/2016/04/12/video-presedintelui-cj-adrian-tutuianu-a-inspectat-santierul-de-la-casa-atelier-gabriel-popescu/

9.Politica Boroaștei
http://www.politica-broastei.ro/se-restaureaza-casa-atelier-gabriel-popescu-din-vulcana-pandele-vizita-de-lucru-pe-santier/

10.Reporterpenet.ro
http://reporterpenet.ro/proiect-de-peste-2-mil-lei-pentru-reabilitarea-casei-atelier-gabriel-popescu/

11.Biroul Permanent de Știri
http://www.biroul-permanent-de-stiri.ro/casa-atelier-gabriel-popescu-in-proces-de-restaurare/

12.Consiliul Județean Dâmbovița
https://www.cjd.ro/comunicate_de_presa/conferina_de_presa_pentru_proiectul_restaurarea_si_consolidarea_casei_atelier_ga

http://www.fonduri-patrimoniu.ro/proiecte_doc_138_restaurarea-i-consolidarea-casei-atelier-gabriel-popescu-comuna-vulcana-pandele-judetul-dambovita_pg_0.htm