Contact

Pentru mai multe informaţii despre proiect vă puteţi
adresa beneficiarului, Consiliul Judeţean Dâmboviţa,
(Piaţa Tricolorului nr. 1, Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa,
e-mail: consjdb@cjd.ro,
tel: +40 245 207600; + 40 245 212230,
web: http://www.cjd.ro,
Persoană de contact: Mădălina Breazu, Manager Proiect,
e-mail: madalina.breazu@cjd.ro