Despre proiect

24 noiembrie 2016

Consiliul Judeţean Dâmboviţa anunță că, în urma semnării Actul Adițional nr. 3 în data de 30.09.2016, la contractul de finanțare nr. PA16/RO12-LP14/30.06.2015 pentru proiectul “Restaurarea şi consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu, comuna Vulcana-Pandele, judeţul Dâmboviţa”, din cadrul Programului PA 16/RO12 „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014, se prelungește perioada de implementare a proiectului cu durata activităților suplimentare aprobate prin actul adițional mai sus menționat.

Proiectul se încadrează în Componenta 1 a Programului PA16/RO12 Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural și natural, întrucât își propune renovarea, conservarea şi protejarea monumentului istoric Casa Atelier Gabriel Popescu, efectul urmărit fiind creşterea atractivităţii turistice, prin finalizarea investiţiilor propuse prin proiect şi, implicit, dezvoltarea comunităţii locale. După consolidarea şi restaurarea obiectivului de patrimoniu, se impune creşterea atractivităţii turistice şi investiţionale a Casei Atelier Gabriel Popescu, în vederea atingerii obiectivului general al proiectului „Protejarea, conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural și facilitarea accesului publicului larg la
monumentul istoric reabilitat”.

Prin următoarele activităţi suplimentare se doreşte sporirea vizibilității artei grafice românești, cu accent asupra tehnicii gravurii, revitalizarea meșteșugului gravurii tradiționale și punerea în valoare a gravurii românești, creșterea interesului vizitatorilor pentru unicitatea muzeului – singura casă atelier de gravură din România cu presă de lemn:

– organizarea unui curs de inițiere în arta gravurii cu elevii liceelor/şcolilor de artă sau cu tinerii care doresc să deprindă tehnicile gravurii clasice;

– colaborarea cu artiști gravori români sau străini sau cu asociații ale gravorilor profesioniști în vederea organizării unor tabere de creaţie la casa atelier Gabriel Popescu.

– realizarea unui film documentar privind viaţa şi opera lui Gabriel Popescu;

– crearea unui tur virtual al muzeului;

– elaborarea unui ghid strategic de valorificare turistică şi ştiinţifică.

Grupurile-ţintă cărora li se adresează activităţile suplimentare sunt următoarele:

– locuitorii judeţului Dâmboviţa, ce constituie categoria turiştilor de pe piaţa locală;

– turiştii/vizitatorii din toate celelalte zone ale României (piaţa naţională);

– turişti străini, consumatori de produse culturale;

– elevi ai școlilor/liceelor de artă şi alte unități de învățământ;

Valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului este de 2.516.808,24 lei, inclusiv TVA, din care:

· 2.516.808,24 lei – valoarea finanțării nerambursabile

· 2.139.287,00 lei – granturi SEE

· 377.521,24 lei – fonduri de la bugetul de stat

· Valoare neeligibilă: 33.108 lei

Termenul de finalizare al proiectului este 30.04.2017. Până în prezent s-au finalizat și recepționat lucrările și, respectiv, repunerea în funcțiune a spațiului muzeal și punerea la dispoziția publicului a monumentului istoric restaurat, conservat și valorificat.

Pentru mai multe informaţii despre proiect vă puteţi adresa Beneficiarului, Consiliul Judeţean Dâmboviţa (Piaţa Tricolorului nr. 1, Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa, e-mail:

consjdb@cjd.ro
, tel : +40 245 207600; + 40 245 212230, websit-urile: www.cjd.ro și www.casaateliergabrielpopescu.ro

Persoană de contact: Mădălina Breazu, Manager de Proiect, e-mail: madalina.breazu@cjd.ro

Proiect Finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014, în cadrul Programului PA 16/RO12 „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE şi norvegiene, vă rugăm să accesaţi www.eeagrants.org


Consiliul Judeţean Dâmboviţa implementează proiectul „Restaurarea şi consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu, Comuna Vulcana–Pandele, judeţul Dâmboviţa”, din cadrul Programului PA 16/RO12 „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014.

Proiectul se încadrează în Componenta 1 a Programului PA16/RO12 Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural, propunându-şi renovarea, conservarea şi protejarea monumentului istoric Casa-Atelier Gabriel Popescu, efectul urmărit fiind creşterea atractivităţii turistice, prin finalizarea investiţiilor propuse prin proiect şi, implicit, dezvoltarea comunităţii locale.

Obiectivul general al proiectului este protejarea, conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi facilitarea accesului publicului larg la monumentul istoric reabilitat.

Obiectivele specifice sunt: conservarea, protejarea şi valorificarea casei atelier şi a casei natale a artistului gravor român Gabriel Popescu, ca parte integrantă a patrimoniului arhitectural şi cultural al judeţului Dâmboviţa; posibila reintroducere a obiectivului de patrimoniu reabilitat în circuitul naţional şi internaţional al muzeelor; stabilirea unei rute turistice a clădirilor de patrimoniu din judeţul Dâmboviţa, cu accent pe stilul arhitectural şi creşterea numărului de turişti în judeţul Dâmboviţa şi Regiunea Sud-Muntenia, prin restaurarea clădirii – monument istoric.

Valoarea totală a costurilor eligibile a proiectului este de 2.235.222,69 lei, inclusiv TVA, din care:

  • 2.202.114,60 lei – valoare finanțare nerambursabilă

1.871.797,48 lei (granturi SEE)

330.317,21 lei ( fonduri de la bugetul de stat)

  • Valoare neeligibilă: 33.108 lei

Durata proiectului: 10 luni

Termen de finalizare: 30.09.2016

Pentru mai multe informaţii despre proiect vă puteţi adresa beneficiarului, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, (Piaţa Tricolorului nr. 1, Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa, e-mail: consjdb@cjd.ro, tel : +40 245 207600; + 40 245 212230, website: www.cjd.ro.

Persoană de contact: Mădălina Breazu, Manager Proiect, e-mail: madalina.breazu@cjd.ro.